Рудніченко Євгеній Миколайович

Рудніченко Євгеній Миколайович

(RUDNICHENKO YEVHENII)

 

Освіта: 2003 р. закінчив Технологічний університет Поділля,

факультет – інженерно-економічний;

спеціальність – облік та аудит;

кваліфікація – магістр економіки, обліку та аудиту.

2003-2006 рр. навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.

2006 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами».

2010 р. присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту.

2014 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».

2019 р. присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи.

 

Досвід роботи:

2003-2006 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри менеджменту Технологічного університету Поділля Міністерства освіти і науки України;

2007-2008 рр. – старший викладач кафедри менеджменту Технологічного університету Поділля Міністерства освіти і науки України;

2008 р.-2012 рр.– доцент кафедри менеджменту Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

2012-2013 рр. – завідувач відділу наукових досліджень з організаційних питань митної справи Державного науково-дослідного інституту митної справи Державної митної служби України;

2013-2015 – доцент кафедри менеджменту Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України;

з 2015 р. – професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України;

з 2017 р. – член наглядової ради Агенції регіонального розвитку Хмельницької області;

з 2019 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

з 2019 р. – член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 073 «Менеджмент»;

2021 р. – декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.