Освітньо-професійні програми

Факультет управління, адміністрування та туризму створений 1 вересня 2021 року. На факультеті здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері управління та адміністрування, а також у сфері готельно-ресторанного господарства та туризму.

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Бакалаврат:

073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

076 «Підприємництво та торгівля»

Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Освітньо-професійна програма «Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

241 «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

242 «Туризм і рекреація»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

Магістратура:

073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

076 «Підприємництво та торгівля»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво»

Освітньо-професійна програма «Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика»

242 «Туризм і рекреація»

Освітньо-професійна програма «Туризм»